Neuroakupunktur / Acunova –  Hur fungerar det?aaa

Den frågan kan enklast besvaras genom att man berättar lite om hur naturen själv behandlar smärtor. Föreställ dig att du ramlar och slår ett knä. Hur reagerar kroppen på det? Du får den korta versionen så det inte ska bli allt för invecklat.

I samma ögonblick som du föll, började en läkning av knäet. Det sker helt automatiskt – utan kontroll av viljan.
Först skickar knäet en impuls via det perifera nervsystemet upp till hjärnbarken och därefter vidare till hypofysen; den reagerar på signalen genom att avsöndra bestämda hormoner till blodbanorna.

Hormonerna i blodet ser till att kroppens hormonproducerande körtlar stimuleras till att producera och avsöndra olika ämnen, bl. a. endorfiner som är ett mycket viktigt smärtlindrande hormon. Inom loppet av några sekunder avsöndras en mängd andra läkande ämnen. Faktiskt sker det omkring 200 processer i kroppen.

Läkningen av knäet startar omedelbart och tar kort eller lång tid i anspråk beroende på din ålder, ditt fysiska tillstånd, förekomst av giftiga ämnen som tungmetaller och medicin i kroppen, ärftliga faktorer m.m.

Denna process inträder vanligtvis varje gång men skadar sig eller stöter på något annat hälsoproblem.

Tyvärr kommer processen inte alltid i gång på grund av olika faktorer som arvsanlag, trauma, förgiftning eller allvarliga skador. Här kommer Acunova in i bilden.

Acunovas sätt att verka är nämligen detsamma som naturens. Acunova arbetar på så sätt att man genom att påverka vissa bestämda punkter i lederna kan sätta igång just den process som på grund av de ovan nämnda orsakerna stannat upp.

Naturens egen läkande process drar igång igen sen man påverkat ett eller flera av dessa punkter, precis som nyss beskrivet. Därför är det inte tal om någon symptombehandling när man använder Acunova - det är frågan om läkning.

Och det rör sig inte enbart om smärtpatienter; med Acunova kan man hjälpa alla typer av patienter - med några få undantag.

 

Mer info på: www.akupunktur2000.dk

”There are no incurable diseases, only incurable people”

Bernie Siegel , cancer brought Maker

Vi är godkända av miljö i Malmö kommun