Hippokrates, läkekonstens fader, skrev på 500-talet f Kr ”Läkaren måste kunna många ting, men i första hand massage… för massage kan strama upp en led som är för slapp och lösa upp en led som är för stel”.

I västerlandet fick massagen dåligt rykte pga den religösa kluvenheten inför den potentiella kopplingen mellan synd och kroppslig stimulering.
Den svenske gymnasten Per Henrik Ling kallas för massagens fader genom att han återgav den terapuetiska massagen dess goda rykte i hela Europa i slutet av 1800-talet. År 1962 startade Axelsons Gymnastiska Institut och grundaren Hans Axelson är det namn man idag förknippar med svensk massage.

I Sverige finns Branschrådet Svensk Massage som säkerställer kvalitén på svensk massage i massörutbildningar runt om i Sverige genom certifieringsprov.

Massör
En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått pga muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Massageterapeut
En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan, förutom det en massör kan, jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

För medlemskap som massör i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är kravet lägst certifierad massör av Branschrådet Svensk Massage.

Källa: Alternativ Medicin, Albert Bonniers Förlag
Massörers verksamhet och yrkesansvar, Branschrådet Svensk Massage

De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

När bör man undvika massage? Massage ska inte ges vid:

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:

”Mens sana in corpore sano – a healthy mind in a healthy body!”

Juvenal – Roman poet

Vi är godkända av miljö i Malmö kommun